příspěvková organizace

O školce

Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace

Právnická osoba vykonává činnost této školy a školských zařízení: (součásti školy a vymezení hlavního účelu, předmětu činnosti)

Mateřská škola:

zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní jídelna:

zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy .

Neděle 5. července 2020
Aktuality
Jídelníček
Štěstí není mít, co chceš. Znamená to chtít, co máš.
1825
Anketa