Mateřská škola Borovy, příspěvková organizace

Právnická osoba vykonává činnost této školy a školských zařízení: (součásti školy a vymezení hlavního účelu, předmětu činnosti)

Mateřská škola:

zabezpečuje předškolní vzdělávání v souladu s § 33 až 35 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy.

Školní jídelna:

zabezpečuje školní stravování dětí v souladu s § 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a příslušnými prováděcími právními předpisy a zabezpečuje závodní stravování zaměstnanců organizace v souladu ustanovení § 33b zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění zákona č. 557/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v souladu s příslušnými prováděcími právními předpisy .

Všeobecně o školce

Naše mateřská škola je umístěna uprostřed obce na malé tiché návsi.
Budova byla slavnostně otevřena 22. listopadu 1981.
Má prosluněnou třídu, spojenou s ložnicí, kde jsou umístěna stabilně lehátka pro děti, které zde zůstávají až do odpoledne. Vedle ložnice se nachází dětský pokojíček.
V hospodářské části budovy je umístěna školní kuchyně, malá prádelna, šatna zaměstnanců, ředitelna a sklad potravin. Škola je bez jídelny, děti se stravují ve třídě u stolečků
Mateřská škola má dostatečně velké prostory. Interiér školy se snažíme každým rokem účelně zařizovat a doplňovat novým vybavením.
U školy je velká zahrada, která je zčásti osázena jabloněmi. Na přední straně zahrady jsou vysázeny okrasné keře, na zadní straně zahrady jsou umístěny zahradní domky s hračkami pro děti, průlezky a pískoviště. Pískoviště je zastíněno dřevěným altánem, který chrání děti ve slunných dnech proti spálení.
Na přední straně zahrady mateřské školy se nachází dětské hřiště. Jedná se o dvě houpačky na pružině, jednu kyvadlovou houpačku, kolotoč a kreslící tabuli.

Přejít nahoru