Distanční vzdělávání

Od 1. 9. 2020 mají mateřské školy povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem (domácí vzdělávání) dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Povinnost se týká dětí, plnících povinné předškolní vzdělávání. Distančně se vzdělává z důvodu krizových či mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény, kdy není možná osobní přítomnost dětí v mateřské škole.

Distanční vzdělávání MŠ Borovy od 1. března 2021 do 5. března 2021

Seznámení s kamarádem zajíčkem. Povídání o tom, kde zajíc žije, čím se živí a co všechno umí. Jakou barvu má jeho tělo, bříško i ocásek. Dozvíme se, které nohy má delší, co dělá na poli, kde odpočívá a čím se živí. Dokonce si přečteme, jak to má vlastně zaječice s malými zajíčky?

Úkol č. 1 – Jetelíčky pro zajíčka dejte do ohrádky a udělejte v ohrádce stejný počet teček

Úkol č. 2 – Výroba zajíčka. Může být z papíru, látky, vlny, dřeva.

Úkol č. 3 – Vymalovat zajíčka

Distanční vzdělávání MŠ Borovy od 8. března 2021 do 12. března 2021

Zajíček a jeho kamarádi z lesa. Seznámení s lesními zvířátky, prohlížení obrázků. Zjistíme, co kterému zvířátku z lesa chutná, naučíme se poznávat listnaté a jehličnaté stromy v lese a některé lesní plody (najdeme na internetu). Také si určitě vzpomeneme na to, co do lesa patří a nepatří?

Úkol č. 1 – Seznámení s lesními zvířátky, poznávání lesa, povídání o lese, prohlížení obrázků, poslech písně „Hajný je lesa pán “ a „Datel.“

Úkol č. 2 – Jak se říká v lese datlovi? Vymalování obrázku.

Úkol č. 3 – Ke každému zvířátku udělej tolik teček, kolik má zvířátko slabik. Tečky udělej stejnou barvou, jako má zvířátko.

Úkol č. 4 – Vymalujte všechna lesní zvířátka podle skutečnosti (Nepovinný)

Distanční vzdělávání MŠ Borovy od 15. března 2021 do 19. března 2021

U babičky na dvorku. Seznámení se se zvířátky, která žijí u babičky na dvorku. Společně s rodiči zjistíme, kdo se o ně stará a jak se zvířátka mezi sebou dorozumívají. Poslechneme si písničky, básničky, budeme kreslit, určovat začáteční písmena a počet slabik ve slově. Podle předlohy pomůžeme zajíčkovi vyšít ubrus na Velikonoce a nakonec si vyrobíme nějaké zvířátko.

Úkol č. 1 – Vybarvení domečku, u kterého bydlí zvířátka (podle barevných čísel).

Úkolů č. 2 – Najdi mamince mláďátko, pojmenuj a vymaluj. Urči počáteční písmeno a udělej ke zvířátku tolik teček, kolik má v názvu slabik.

Úkol č. 3 – Pomoz mamince najít ztracené zvířátko. Vymaluj nebo spoj s maminkou provázkem.

Úkol č. 4 – Hopsálek vyšívá a potřebuji Vaši pomoc. Ubrusy vpravo dokončete stejně, jak začal.

Úkol č. 5 – Uvolnění ruky aneb Hopsáček jedním tahem.

Úkol č. 6 – Vyrob domeček a k němu nějaké zvířátko.

Distanční vzdělávání MŠ Borovy od 22. března 2021 do 26. března 2021

Jarní kytičky. Poznávání jarních kytiček, procházka s rodiči, básnička „Táta včera na venku“. Poslech jarních písniček a písniček o jarních kytičkách Rytmizace básně, určování slabik ve slově, první a poslední hláska ve slově. Výroba sněženky z papíru (podle předlohy nebo vlastní fantazie). Vím co je nahoře, dole, vpravo, vlevo, pod, nad, před, vedle, mezi. Hra „Zajíček se schovává“, cvičení podle zajíčka, aneb víme, že je „ve zdravém těle, zdravý duch.“

Úkol č. 1 – Procházka s rodiči, pozorování jarních kvítků v zahrádkách, poslech písniček o jarních kytičkách.

Úkol č. 2 – Naučit se báseň „Táta včera na venku“

Úkol č. 3 – Výroba sněženky. Můžete použít jakýkoliv materiál a vymyslet vytvoření svoji vlastní sněženky tak, jak chcete vy.

Distanční vzdělávání MŠ Borovy od 29. března 2021 do 2. dubna 2021

Velikonoce a jejich tradice. Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek, videa a písničky o tradicích velikonočních svátků. Pomáháme maminkám s přípravou Velikonoc, pečeme, prostíráme stůl, barvíme vajíčka a o výsledek se poté fotografií podělím s ostatními. Mluvím celou větou, vybarvuji obrázky, počítám se zajíčkem velikonoční vajíčka.

Úkol č. 1 – Tradice Velikonoc, povídání s rodiči, poslech písničky Pavla Nováka, video „Proč se slaví Velikonoce“.

Úkol č. 2 – Velikonoční tabule, pečení, vaření, barvení vajíček. Zaslání fotografie, jak jsem se na práci podílel.

Úkol č. 3 – Pracovní list „Jaro je když“.

Úkol č. 4 – Pracovní list „Kolik vajíček má náš zajíček?“

Distanční vzdělávání MŠ Borovy od 6. dubna 2021 do 9. dubna 2021

Roční období, rozdíly mezi jarem a zimou, jaké se venku střídá počasí, jak se oblékáme? Jací ptáci se vracejí z teplých krajin? Seznámení se stálými a stěhovavými ptáky. Píseň „V zahradě na hrušce sedává kos“, seznámení s textem, zpívání. Výroba čápa dle vlastní fantazie.

Úkol č. 1 – Rozhovory s rodiči o ročních obdobích, rozdíly mezi jarem a zimou, poslech písně „Jaro, léto, podzim, zima“.

Úkol č. 2 – Stěhovaví a stálí ptáci. Jak vypadají a čím se živí?

Úkol č. 3 – Seznámení a naučení písně „V zahradě na hrušce“.

Úkol č. 4 – Výroba čápa dle vlastního námětu nebo námětu v příloze distančního vzdělávání.

Přejít nahoru