Schůzka rodičů

V pátek 8. září 2023 proběhne ve třídě mateřské školy schůzka s rodiči

Program:

  1. Školní vzdělávací progrfam
  2. Třídní vzdělávací progrfam
  3. Školní řád
  4. Směrnice o úplatě za předškolní vzdělávání
  5. Směrnic e o stravování
  6. Souhlasy
  7. Různé
Přejít nahoru