Dokumenty

Přehled dokumentů mateřské školy Borovy

Vzdělávací programy

  • ŠVP - Dokument, podle něhož se uskutečňuje vzdělávání dětí v mateřské škole. Je zpracován v souladu s RVP PV a v souladu s obecně platnými předpisy.
  • TVP - Dokument, který vychází ze Školního vzdělávacího programu mateřské školy a podle něhož se uskutečňuje daný rok vzdělávání dětí v mateřské škole. Je zpracován v souladu s RVP PV a v souladu s obecně platnými předpisy.

Řády

  • Provozní řád MŠ - Dokument, zajišťující soulad vymezených pracovních postupů s hygienickými předpisy.
  • Provozní řád školní kuchyně - Dokument, zajišťující soulad vymezených pracovních postupů s hygienickými předpisy ve školní kuchyni.
  • Provozní řád venkovní hrací plochy - Dokument, upravující užívání zahrady mateřské školy.
  • Školní řád - Dokument, sloužící k zajištění plynulého provozu školy, který umožňuje zaměstnancům a rodičům dětí orientaci v podmínkách mateřských škol a stanovuje základní pravidla vzájemné spolupráce.

Směrnice

České školní inspekce

Ostatní dokumenty

  • Dlouhodobý plán - Dlouhodobý plán mateřské školy na období 2020-2023
  • Neinvestiční náklady - Výpočet neinvestičních nákladů na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v letošním školním roce
  • Radost každý den - Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování
  • Vlastní hodnocení mateřské školy - Vlastní hodnocení mateřské školy za období uplynulého školního roku
Přejít nahoru