Mezinárodní den dětí

Datum akce: 30.05.2024
Místo konání akce: Mateřská škola Borovy, zahrada

Ve čtvrtek 30. května 2024

proběhne na zahradě  naší mateřské školy

M E Z I N Á R O D N Í    D E N    D Ě T Í ,

spojený s oslavou dětí, společně s učitelkami

Přejít nahoru