Mezinárodní den dětí

Datum akce: 30.05.2024
Místo konání akce: Mateřská škola Borovy

Ve čtvrtek 30. května 2024

proběhne na zahradě mateřské školy oslava aneb

M E Z I N Á R O D N Í    D E N     D Ě T Í

Přejít nahoru