Nové informace k obnovenému provozu v MŠ od 25. května 2020

 

Mateřská škola Borovy oznamuje rodičům, že od 25. května 2020 bude opět obnoven provoz.

Po dohodě s Obcí Borovy doporučujeme, aby mateřskou školu v měsících květen, červen, červenec   

navštěvovaly jen děti zaměstnaných rodičů.  (viz doporučení na www. stránkách).

 

Sledujte, prosím nyní častěji naše webové stránky, situace a podmínky se mění ze dne na den. Zvažte proto prosím, zda je opravdu nutné v současné době umístit Vaše dítě do mateřské školy.

 

Organizace a podmínky při otevření MŠ:

 1. Povinnost zákonných zástupců je vyplnit čestné prohlášení při prvním příchodu s dítěte do mateřské školy. Formulář je umístěn na webových stránkách naší mateřské školy (O školce/Dokumenty/Informace pro rodiče).
 2. Do šatny mateřské školy vstupuje pouze dítě s doprovodem rodiče. Je nutné předat děti učitelkám zdravé, bez příznaku nemoci. Pokud Vaše dítě bude vykazovat známky infekce dýchacích cest (kašel, rýma atd.),nemůže docházet do mateřské školy.  Obratem bude posláno s Vámi domů.
 3. Provoz mateřské školy zůstane zachován od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
 4. Pobyt dětí bude organizován pouze v areálu školy, větší část dne budou děti na zahradě, pokud to počasí dovolí.
 5. Děti, učitelky a asistentka mohou být bez roušek.
 6. V šatně mateřské školy se pohybujte pouze v rouškách a při příchodu použijte vždy dezinfekci, která bude připravena ve vstupu. Všichni příchozí do školy jsou povinni mít zakrytá ústa i nos.
 7. Je nutno minimalizovat zdržování osob v mateřské škole i před ní.  Na vstupních dveřích bude připravena otáčecí karta (s nápisem „Nevstupovat, čekat!“ a  „Můžete vstoupit, šatna je prázdná”, kterou před vstupem a po odchodu ze šatny otočíte vždy tak, aby informace na ní byla aktuální.
 8. Ostatní rodiče čekají s dětmi venku, v rozestupech 2 metrů, dokud se šatna neuvolní.
 9. Do šatny vstupujte vždy jednotlivě – pouze dítě a doprovod, po nezbytně nutnou dobu.
 10. Při příchodu do mateřské školy si každé dítě umyje ruce mýdem.
 11. Předávání dětí a vyřizování záležitostí proběhne pouze ve dveřích třídy.
 12. Rodiče, kteří si nechají doma své dítě, nebudou platit v tuto dobu školné.
 13. Není vyžadováno povinné předškolní vzdělávání předškoláků – nepřítomnost v mateřské škole je nyní automaticky omluvena (rodiče nebudou omlouvat své dítě do omluvných listů).
 14. Před otevřením a v době provozu mateřské školy jsou velice zvýšená hygienická opatřeení (pravidelná dezinfekce všech povrchů, čištění a úklid všech místností i chodeb v mateřské škole, časté větrání atd.)
 15. Nahlaste prosím ještě jednou závazně po tomto doporučení docházku dětí od 25. května 2020 do 30. června 2020 na email (msborovy@gmail.com) nebo na telefon 721 781 966.

 

Předem děkuji všem rodičům za dodržování pravidel a podmínek mateřské školy.

Zuzana Mastná, ředitelka školy

 

 

Změna velikosti písma
Scroll to Top