Výchovný koncert

Datum akce: 25.05.2024
Místo konání akce: ZUŠ Přeštice

V úterý 28. května 2024

jedeme všichni do ZUŠ Přeštice na

V Ý C H O V N Ý    K O N C E R T    P R O    M A T E Ř S K É    Š K O L Y

S sebou: batoh, pití, vhodné oblečení, bačkorky

Odchod z mateřské školy v 7.45 hodin

Přejít nahoru