Taneční vystoupení

Datum akce: 20.05.2024
Místo konání akce: ZUŠ Přeštice

V pondělí 20. května

pojedeme všichni do KKC Přeštice, kde proběhne

T A N E Č N Í    V Y S T O U P E N Í    Z U Š    P Ř E Š T I C E

Příchod do mateřské školy do 7.45 hodin.

S sebou: batoh, pití

Přejít nahoru