Pasování a táborák

Datum akce: 28.06.2024
Místo konání akce: zahrada, Mateřská škola Borovy

V pátek 28. června 2024

proběhne na zahradě mateřské školy

P A S O V Á N Í    Š K O L Á K Ů    a    T Á B O R Á K    N A    Z A K O N Č E N Í    R O K U

Školáci nám přinesou již dopoledne ukázat svoji školní tašku,

popřípadě penál a další vybavení do základní školy.

 

Odpoledne pak proběhne pasování do stavu „školáckého“ za přítomnosti rodičů a známých.

 A na úplný závěr uskutečníme táborák na rozloučení se školním rokem.

NEZAPOMEŃTE SI PŘINÉST BUŘTÍKY A CHLEBÍK NA OPÉKÁNÍ.

 

Začátek v 16.00 hodin.

Přejít nahoru