Čertovské dovádivé odpoledne

Datum akce: 08.12.2023
Místo konání akce: Borovy, Peklo mateřské školy

Čertovská asociace Lucifera Barnabáše

Vás srdečně zve na

Č E R T O V S K É    D O V Á D I V É    O D P O L E D N E

v pátek 8. prosince v 16.00 hodin

Podmínkou účasti je vyplnění čertovské přihlášky

Účast pouze ve vycházkovém čertovském oblečení

Dobrá nálada nutností

Čertovská asociace,  Lucifer Barnabáš v.r. 

 

PROGRAM:

  1. Čertovské vítání a představení
  2. Společný úklid kotle
  3. Z pekla štěstí
  4. Pečení čertovského štrůdlu
  5. Taneček přes dvě pekla
  6. Čertovsky dobrá masáž
  7. Občerstvení u pekelné brány
Přejít nahoru