příspěvková organizace

Nové informace k obnovenému provozu v MŠ od 25. května 2020

 

Mateřská škola Borovy oznamuje rodičům, že od 25. května 2020 bude opět obnoven provoz.

Po dohodě s Obcí Borovy doporučujeme, aby mateřskou školu v měsících květen, červen, červenec   

navštěvovaly jen děti zaměstnaných rodičů.  (viz doporučení na www. stránkách).

 

Sledujte, prosím nyní častěji naše webové stránky, situace a podmínky se mění ze dne na den. Zvažte proto prosím, zda je opravdu nutné v současné době umístit Vaše dítě do mateřské školy.

 

Organizace a podmínky při otevření MŠ:

 1. Povinnost zákonných zástupců je vyplnit čestné prohlášení při prvním příchodu s dítěte do mateřské školy. Formulář je umístěn na webových stránkách naší mateřské školy (O školce/Dokumenty/Informace pro rodiče).
 2. Do šatny mateřské školy vstupuje pouze dítě s doprovodem rodiče. Je nutné předat děti učitelkám zdravé, bez příznaku nemoci. Pokud Vaše dítě bude vykazovat známky infekce dýchacích cest (kašel, rýma atd.),nemůže docházet do mateřské školy.  Obratem bude posláno s Vámi domů.
 3. Provoz mateřské školy zůstane zachován od 6.30 hodin do 16.00 hodin.
 4. Pobyt dětí bude organizován pouze v areálu školy, větší část dne budou děti na zahradě, pokud to počasí dovolí.
 5. Děti, učitelky a asistentka mohou být bez roušek.
 6. V šatně mateřské školy se pohybujte pouze v rouškách a při příchodu použijte vždy dezinfekci, která bude připravena ve vstupu. Všichni příchozí do školy jsou povinni mít zakrytá ústa i nos.
 7. Je nutno minimalizovat zdržování osob v mateřské škole i před ní.  Na vstupních dveřích bude připravena otáčecí karta (s nápisem „Nevstupovat, čekat!“ a  „Můžete vstoupit, šatna je prázdná“, kterou před vstupem a po odchodu ze šatny otočíte vždy tak, aby informace na ní byla aktuální.
 8. Ostatní rodiče čekají s dětmi venku, v rozestupech 2 metrů, dokud se šatna neuvolní.
 9. Do šatny vstupujte vždy jednotlivě – pouze dítě a doprovod, po nezbytně nutnou dobu.
 10. Při příchodu do mateřské školy si každé dítě umyje ruce mýdem.
 11. Předávání dětí a vyřizování záležitostí proběhne pouze ve dveřích třídy.
 12. Rodiče, kteří si nechají doma své dítě, nebudou platit v tuto dobu školné.
 13. Není vyžadováno povinné předškolní vzdělávání předškoláků – nepřítomnost v mateřské škole je nyní automaticky omluvena (rodiče nebudou omlouvat své dítě do omluvných listů).
 14. Před otevřením a v době provozu mateřské školy jsou velice zvýšená hygienická opatřeení (pravidelná dezinfekce všech povrchů, čištění a úklid všech místností i chodeb v mateřské škole, časté větrání atd.)
 15. Nahlaste prosím ještě jednou závazně po tomto doporučení docházku dětí od 25. května 2020 do 30. června 2020 na email (msborovy@gmail.com) nebo na telefon 721 781 966.

 

Předem děkuji všem rodičům za dodržování pravidel a podmínek mateřské školy.

Zuzana Mastná, ředitelka školy

 

 

Úterý 11. srpna 2020
Až se člověk naučí milovat rovným dílem všechny lidi ostatní, nebude už nikdo na tom božím světě nešťastný.
3833
Anketa